zaterdag 4 september 2010

Speciale letters: vingeralfabet

Letters kunnen ook uitgebeeld worden. Vooral doven maken gebruik van deze vorm van taal: gebarentaal. Een handalfabet of vingeralfabet is een verzameling gebaren waarmee alle letters van een alfabet worden uitgebeeld. Het spellen van woorden met behulp van de gebaren uit het handalfabet wordt vingerspelling genoemd. Vingerspelling wordt in gebarentaal gebruikt voor woorden en namen waar nog geen gebaar voor bestaat, of als een van de gesprekspartners het gebaar nog niet kent. Het kan ook worden gebruikt voor het benadrukken of verduidelijken van afkortingen, termen of eigennamen. Hieronder zie je het alfabet, gespeld met de vingers.

Voor telwoorden en sommige uitdrukkingen bestaat er ook vingerspelling. Zo bestaat er een gebaar voor I love You. Samengesteld uit de letters I, L en Y. I is de pink omhoog,  Bij de L staan de wijsvinger en de duim omhoog en bij de  Y staan de duim en de wijsvinger omhoog. Bij elkaar ziet dat er zo uit:Ik vind het wel een mooi gebaar om aan mijn kinderen te leren. Voortaan steek ik zo mijn hand op als ik nog even naar ze zwaai in de klas!
Posted by Picasa

Geen opmerkingen: